Indeks Paksus (mm) Liimiseos Kask Lepp,pöök Mänd, lehis, kuusk, hõbekuusk, seeder Pärn, haab, pappel
Niiskuse sisaldus 3–30 FSF, FK 5–10 5–10 5–10 5–10
Nihketugevus (MPa) mitte vähem kui
Pärast vees keetmist 1 tunni jooksul 3–30 FSF 1,5 1,2 1 0,6
Pärast 24-tunnist vees leotamist FK 1,5 1 1 0,6
Tekstuuri staatiline paindumistugevus (mpa) mitte vähem kui 9–30 FSF 60 50 40 30
FK 55 45 35 25
Pinguldustugevus piki tekstuuri, mpa, mitte vähem kui 3–6,5 FSF 40 40 40 40
FK 30 30 30 30
Vineerilehtede pikkus (laius) Tolerants
1200, 1220, 1250 +/- 3
1500, 1525, 1800, 1830 +/- 4
2100, 2135, 2440, 2500 +/- 4
2700, 2745, 3050, 3600, 3660 +/- 6
Vineeri paksus Kihtide arv Lihvitud vineeri tolerants max/min Lihvitud vineeri paksuse erinevus Lihvimata vineeri tolerants min/max Lihvimata vineeri paksuse erinevus
3 3 +0,3 / -0,4 0,6 +0,4 / -0,3 0,6
4 3 +0,3 / -0,5 0,6 +0,8 / -0,4 0,6
6,5 5 +0,4 / -0,5 0,6 +0,9 / -0,4 1,0
9 7 +0,4 / -0,6 0,6 +1 / -0,5 1,0
12 9 +0,5 / -0,7 0,6 +1,1 / -0,6 1,0
15 11 +0,6 / -0,8 0,6 +1,2 / -0,7 1,5
18 13 +0,7 / -0,9 0,6 +1,3 / -0,8 1,5
21 15 +0,8 / -1 0,6 +1,4 / -0,9 1,5
24 17 +0,9 / -1,1 0,6 +1,5 / -1 1,5
27 19 +1 / -1,2 1,0 +1,6 / -1,1 2,0
30 21 +1,1 / -1,3 1,0 +1,7 / -1,2 2,0
Liimi emissiooni klass Formaldehüüdi sisaldus 100 grammis kuivas vineerimassis, mg.
E1 Kuni 10
E2 10 kuni 30
Partii kogus Kontrollitud alltoodud ühikute arv (paneelides)
3.2.1.; 3.2.3; 3.2.3; 4.1.2; 4.1.6; 4.1.7; 4.3
Valimite kogus Kinnitatud arv Valimite kogus Kinnitatud arv
Kuni 500 8 1 13 1
501 kuni 1200 13 1 20 2
1201 kuni 3200 13 1 32 3
3201 kuni 10000 20 2 32 3
Pealiskihi klass Puidu- ja tootmisdefektide maksimaalne lubatud kogus (tk)
E Nähtamatud defektid
I 3
II 6
III 9
IV Puidu- ja tootmisdefektide kogus on piiramatu. Piirangud mõõtude kohta on kooskõlas Tabeli 3 punktidega 3, 5, 11, 12, 14, 24

STANDARDID

 

 

1. VINEERI ÜLDINE KASUTAMINE

 

Käesolev standard hõlmab üldiseks kasutuseks ettenähtud lehtpuidust pealiskihiga vineeri ja pole rakendatav spetsiaalsele või dekoratiivsele vineerile.

 

2. KLASSIFIKATSIOON

 

2.1. Vineer jaotatakse klassidesse järgmiste tunnuste järgi: vineeri pealiskihi välimus, liimi nake, niiskuse aste, millele liimitud kihid vastu peavad, ja kas pealiskiht on lihvitud või mitte.

 

2.1.1. Vineeri liimitud kihtide niiskuskindlus on tähistatud järgmiste sümbolitega:

 

exterior  ehk veekindel vineer (WBP - Water and Boil Proof) kasutatav liim FSF (fenool-formaldehüüdvaik)

interior ehk veele vastupidav vineer (MR - Moisture Resistant) kasutatav liim FK (karbamiid-formaldehüüdvaik)

 

2.1.2. Vineer jagatakse pealiskihi välimuse alusel 5 klassi:

 

exterior - E, B (S), BB, CP (WG) ja C (D)

interior - E, I, II, III ja IV

 

2.1.3. Lihvimist või mittelihvimist tähistatakse järgnevalt:

 

ei ole lihvitud (NS)

ühelt poolt lihvitud (S1)

mõlemalt poolt lihvitud (S2)

 

3. MÕÕDUD

 

3.1. Kihtide mõõdud ja arv vineerilehtedes peab vastama tabelites 1 ja 2 esitatule.

 

Tabel 1. Mõõdud (millimeetrites)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Paksus (millimeetrites)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus: Vineeri tootmine on lubatud teise paksusega ja ehitusega (kihtide arv), vastavalt lepingu tingimustele. Miinimum- ja maksimumerinevust määratakse valemiga

 

Lihvitud vineer – max/min tolerants

 

Max: paksus  x  0,03 mm + 0,2 mm         näide: 12 mm x 0,03 mm + 0,2 mm = 12 mm + 0,56 mm

Min:  paksus  x  0,03 mm + 0,4 mm         näide: 12 mm x 0,03 mm + 0,4 mm = 12 mm – 0,76 mm

 

Lihvimata vineer – max/min tolerants

 

Max: paksus  x  0,03 mm + 0,8 mm         näide: 12 mm x 0,08 mm + 0,2 mm = 12 mm + 1,16 mm

Min:  paksus  x  0,03 mm + 0,3 mm         näide: 12 mm x 0,03 mm + 0,3 mm = 12 mm – 0,66 mm

 

 

3.2. Vineeri paneelid tuleb lõigata õige nurga all. Kõrvalekalle ei tohi ületada 2 mm 1 jooksva meetri kohta. Kõrvalekalle täisnurksetest servadest ei tohi ületada 2 mm 1 jooksva meetri kohta.

 

3.3. Valmistatav vineer tuleb märgistada järgmiste andmetega:

 

toote nimi

pealis- ja sisekihtide puidu liik

liimiseose tähistus

kihtide klassid pealiskihile ja sisekihtidele

formaldehüüdi emissiooni klassifikatsioon

pinna töötlemise tüüp

mõõdud

rakendatav GOST standard

 

näide:  Kasevineer, mille sisemised kihid on kasest, vastupidav veele, pealis- ja sisekihtide kombinatsiooniga

           I/III, emissiooniklassiga E1, lihvitud mõlemalt küljelt, 2440 mm pikk, 1220 mm lai ja 9 mm paks, on

           tähistatud järgnevalt:

 

Kasevineer/kask,  FK,  I/III,  E1,  S2,  2440 x 1220 x 9,  GOST 3916.1-96

 

 

4. TEHNILISED NÕUDED

 

4.1. Kriteeriumid

 

4.1.1. Vineeri pealiskihi tootmiseks võib kasutada järgmisi puidu liike: kask, lepp, vaher, jalakas, pöök, haab, pappel, pärn. Sisekihtide tootmiseks võib kasutada lisaks eelnimetatuile järgmisi liike: mänd, kuusk, nulg, lehis ja seeder.

Vineerikihtide valmistamiseks kasutatavad puiduliigid määravad vineeri omadused. Vineeri saab valmistada ühest või rohkemast puiduliigist, seetõttu on see kas „homogeenne” või „kombineeritud”. Kui vineerikihtide arv on võrdne, peab kahe keskmise kihi kiudude (tekstuuri) suund olema paralleelne. Vineerikihid, mis asuvad sümmeetriliselt vineeri paksuse piirides, peavad olema sama liiki ja sama paksusega. Pealiskihile kasutatava kihi paksus ei tohi olla suurem kui 3,5 mm. Sisekihtide paksus ei tohi olla suurem kui 4 mm.

 

4.1.2. Tabelis 3 esitatud piire ületavad puidu- ja tootmisdefektid ei ole lubatavad pealiskihi puhul.

 

4.1.3. Tabelis 3 esitatud piire ületavad puidu- ja tootmisdefektid on lubatud sisekihtidele seni, kuni need ei mõjuta kihi terviklikkust ja mõõte. Siinses standardis on esitatud kvaliteedinõuded ja mõõdud.

 

Tabel 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus:Tootmisdefektide norm „vineerikihi puudujääk” hõlmab nii välis- kui sisekihte. Puidu- ja tootmisdefektid, mida ei ole esitatud Tabelis 3, pole lubatud.

 

4.1.4. Pealiskihile lubatud maksimaalsed puidu- ja tootmisdefektid on esitatud Tabelis 4.

 

Tabel 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Pealiskihi klasside kombinatsioon on esitatud GOST 30427-s.

 

4.1.6. E-klassi pealiskiht võib koosneda 2 komponendist ühe liimijätkuga paneeli keskel. See kehtib ainult laiustele kuni 1525 mm. Kui laius on suurem kui 1525 mm, võib E-klassi vineeri pealiskiht koosneda 3 võrdse laiusega komponendist. I ja II klassi vineeri pealiskiht võib olla valmistatud piiramatust arvust kihtide komponentidest. Klasside E, I ja II puhul peavad kihtide liitekohad olema paralleelsed vineeri servadega. Kihid peavad värvuselt kokku langema.

 

4.1.7. Oksakohad peavad olema pinna suhtes siledad, paneeli pealiskihi värvusega kokku langema. Tekstuur peab samuti olema paralleelne pealiskihi puidukiududega (tekstuuriga). Klasside I ja II puhul peavad oksakohad kokku langema puidu värvusega.

Pahtliga täidetud kohad või parandused peavad kokku langema antud klassi puidu värviga. Lisaks peavad nad olema kergesti liimitavad, säilitades oma värvuse vineeri töötlemise ajal ega tohi mõraneda paindumise ajal.

 

4.2. Tugevuse ja mehaanilised tähistused on esitatud Tabelis 5.

 

Tabel 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkus: nihketugevus piki liimijoont 1.2. Mpa on lubatud vastavalt müügilepingule.

 

 

4.3. Formaldehüüdi sisaldus vineeris peab sõltuvalt emissiooniklassist vastama Tabelis 6 esitatud piiridele.

 

4.4. Vineeri mõõdetakse kas ruutmeetrites või kuupmeetrites. Paneeli suurus määratakse täpsusega kuni 0,00001 m3. Väheste paneelide kogus määratakse täpsusega kuni 0,5 m3. Paneeli täisnurksust mõõdetakse täpsusega kuni 0,5 m2. Väheste paneelide täisnurksust mõõdetakse täpsusega kuni 0,5 m2.

 

4.5. Märgistus on tembeldatud kustutamatu värviga iga paneeli tagumisele küljele, esitades vineeri klassi ja kontrollija numbri.

 

Vineeri pakkide või alustel vineeri märgistus sisaldab:

 

vineeri tootja riigi nimi

saetööstuse või selle kaubamärgi nimi

tavapärane vineeri märgistus

paneelide arv pakis

sertifitseeritud tootmise vastavuse riiklik märgistus

transportimise tähistus kooskõlas GOST 14192-ga

 

4.6. Pakendamine

 

4.6.1. Vineer tuleb pakendada pakkidesse kaaluga mitte rohkem kui 1500 kg. Eristamine toimub vastavalt liigile, liimiseosele, klassile, liimi emissiooniklassile, pinna töötlemise tüübile ja mõõtudele.

Kui pooled lepivad omavahel kokku, kooskõlas müügilepinguga, võib vineeri pakendada teisiti ja teiste mõõtude järgi.

 

4.6.2. Kui vineeri transporditakse Kaug-Põhja või teistesse raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse, tuleb see pakendada vastavalt punktile 4.6.1. ja GOST 15848-le.

 

5. KINNITAMISE REEGLID

 

5.1. Vineer kinnitatakse partiidena.

 

Partii koosneb ühest liigist, ühest liimiseosest, ühest sordist, ühest liimi emissiooniklassist, ühest pinna töötlemise tüübist ja ühesugustest paneeli mõõtudest. Iga partii jaoks peab olema üks dokument, mis täpsustab kvaliteeti ja milles on näidatud:

 

tootja riigi nimi

saetööstuse või selle kaubamärgi nimi

tavapärane vineeri märgistus

paneelide ruutmeetrite arv partiis

tehnilise kontrolli tempel

sertifitseeritud tootmise vastavuse riiklik märgistus

 

5.2. Paneelide kvaliteeti ja mõõtusid kontrollitakse pisteliselt. Kui müügilepingus (kokkuleppes) on nii esitatud, võidakse mõnesid partiisid täielikult kontrollida. Pistelises kontrollis valitakse lehed juhuslikult vastavalt GOST 18324-le ja Tabelis 6 esitatud kinnitatud kvantiteedile.

 

Tabel 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Nihet, pinguldust ja staatilist paindumist kontrollitakse kõikidel partiidel, liimiseost ja kihtide arvu vähemalt üks kord kuus. Vastavalt müügilepingule (kokkuleppele) on lubatud valida 0,1% lehte igast partiist, kuid mitte vähem kui üks leht.

 

5.4. Formaldehüüdi emissiooni kontrollitakse iga 30 päeva järel FSF vineeri puhul ja iga 15 päeva järel FK vineeri puhul. Vastavalt müügilepingu tingimustele võib kontrolli teostada iga 7 päeva järel.

 

5.5. Partii peab vastama kehtivatele standarditele ja kinnitatakse, kui pistelise kontrolli käigus on kinnitatud järgmised asjaolud:

 

vineeri lehtede arv, mis ei vasta kehtivatele standarditele mõõtude, täisnurkade, sirgete servade tõttu, kui puidu- ja tootmisdefekte on VÄHEM või VÕRDNE arv Tabelis 6 esitatud kogusega;

ühelgi vineeri lehel ei tohi olla mulle, kihistumist ja koorumisjälgi;

formaldehüüdi emissioon vastab Tabelis 7 määratud normidele.

 

 

Tabel 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KONTROLLIMEETODID

 

6.1. Tugevuse ja mehaaniliste testide näidiste valik tehakse vastavalt GOST 9620-le. Formaldehüüdi emissiooni testi näidete valik tehakse vastavalt GOST 27678-le.

 

6.2. Pikkust ja laiust mõõdetakse kahest punktist ühel ja samal paneelil, mis on servadega paralleelne ja asub vähemalt 100 mm kaugusel servadest. Mõõtmised tehakse metallist mõõdulindiga, millel on 1 mm või väiksem veaindeks vastavalt GOST 7502-le. Mõõdud võetakse kaks korda ja lehe tegelik pikkus (laius) on nende keskmine tulemus.

 

6.3. Paksust mõõdetakse vähemalt 100 mm kaugusel servadest. Paksust tuleb mõõta ka paneeli kõikide külgede keskelt paksusmõõturiga GOST 11358 järgi või 0,1 mm skaalajaotusega mikromeetriga vastavalt GOST 6507-le.

Paksuse mõõdud tuleb võtta 4 korda ja tegelik paksus on nende 4 mõõtmise keskmine tulemus.

Paksuse erinevus ühel vineeripaneelil määratakse erinevusega maksimaalse ja minimaalse paksuse vahel nendel 4 mõõtmisel.

 

6.4. Niiskuse sisaldus määratakse vastavalt GOST 9621-le.

 

6.5. Nihketugevus piki liimijoont määratakse vastavalt GOST 9624-le.

 

6.6. Staatiline paindumistugevus määratakse vastavalt GOST 9625-le.

 

6.7. Pinguldustugevus määratakse vastavalt GOST 9662-le.

 

6.8. Formaldehüüdi emissioon määratakse vastavalt GOST 27678-le.

 

6.9. Pinna karedus määratakse vastavalt GOST 15612-le.

 

6.10. Puidu- ja tootmisdefektid määratakse vastavalt GOST 30427-le.

 

6.11. Vineeri paneeli sirgete servade kõrvalekalded määratakse maksimaalse vahe mõõtmisega paneeli serva ja metallnurga vahel, vastavalt GOST 8925-le, ja 0,2 mm veaindeksi piires.

 

6.12. Täisnurksuse mõõtmine määratakse vastavalt GOST 30427-le.

 

 

7. TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE

 

7.1. Vineeri transporditakse kaetud sõidukiga vastavalt igale antud sõidukile kehtestatud kaubasaadetise transportimise reeglitele.

 

7.2. Kaug-Põhja või raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse transporditav ja hoiustatav vineer transporditakse ja hoiustatakse vastavalt GOST 15846-le.

 

7.3. Vineeri hoiustatakse horisontaalselt riita laotud pakkidena, kaubaalustel või puitalustel. Suletud hoiuruumide temperatuur, kus vineeri hoiustatakse, peab olema -40oC kuni +50 oC vahel. Niiskus ei tohi ületada 80%.

 

 

8. TOOTJA GARANTII

 

Tootja garanteerib, et vineer vastab kehtivale GOST-ile, samuti transportimise- ja hoiustamistingimustele.

FK vineeril on 3-aastane garantii ja FSF vineeril 5-aastane garantii alates kohaletoimetamise päevast.

Defektide kirjeldus GOST 30427 järgi E klassi vineeri pealiskiht I klassi vineeri pealiskiht II klassi vineeri pealiskiht III klassi vineeri pealiskiht IV klassi vineeri pealiskiht
Väikesed oksakohad (nõeloksad) Pole lubatud Max 3 m² kohta lubatud Lubatud Lubatud Lubatud
Terved heledad ja või tumedad oksad Pole lubatud Kuni 5 m² kohta max, 15 mm Ø praod, mitte rohkem kui 0,5 mm laiad Kuni 10 m² kohta max, 25 mm Ø praod, mitte rohkem kui 1 mm laiad Lubatud praod, mitte rohkem kui 1,5 mm laiad Lubatud praod, mitte rohkem kui 1,5 mm laiad
Lahtised oksakohad või oksaaukudega / -aukudeta, kulunud avad kobaras või hajutatult Pole lubatud Kuni 3,max 6 mm Ø Kuni 6,max 6 mm Ø Kuni 6,max 6 mm Ø Piiranguteta, max 40 mm Ø
Tihedad praod / lõhed Pole lubatud Kuni 2 1 m vineeri kohta, max 200 mm pikk Kuni 2 1 m vineeri kohta, max 200 mm pikk Lubatud Lubatud
Laiad praod / lõhed Pole lubatud Pole lubatud Kuni 2 1 m vineeri kohta, max 200 mm pika pahteldatud kohaga Kuni 2 1 m vineeri kohta, max 600 mm pika ja 5 mm laia pahteldatud kohaga Lubatud piirangutega
Hele hallitus Pole lubatud Lubatud Lubatud Lubatud Lubatud
Tume hallitus Pole lubatud Pole lubatud Lubatud üldarv nagu siinse tabeli punktis 2 Lubatud üldarv nagu siinse tabeli punktis 2 Lubatud
Kõrvalekalle puidu struktuuris Lubatud väga tähtsusetu, juhusliku paigutusega Lubatud Lubatud Lubatud Lubatud
Kerge värvierinevus Pole lubatud Pole lubatud rohkem kui 5% lehe pinnast Lubatud Lubatud Lubatud
Tugev värvierinevus Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Lubatud
Mädanemine Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Pisiavad Pole lubatud Lubatud üldarv nagu siinse tabeli punktis 3 Lubatud üldarv nagu siinse tabeli punktis 3 Lubatud üldarv nagu siinse tabeli punktis 3 Lubatud üldarv nagu siinse tabeli punktis 3
Kihi üleulatumine Pole lubatud Pole lubatud Lubatud mitte rohkem kui 100 mm kvantiteedis mitte rohkem kui 1 tk paneeli 1 m laiuse kohta Lubatud mitte rohkem kui 200 mm kvantiteedis mitte rohkem kui 2 tk paneeli 1 m laiuse kohta Lubatud
Kihi puudujääk, paneeli servade defektid lihvimise või tahumise tõttu Pole lubatud Lubatud laiusega mitte rohkem kui 2 mm Lubatud laiusega mitte rohkem kui 4 mm Lubatud laiusega mitte rohkem kui 4 mm Lubatud laiusega mitte rohkem kui 5 mm
Liimiseose olemasolu Pole lubatud Pole lubatud Lubatud lihvimata vineeril Lubatud lihvimata vineeril Lubatud lihvimata vineeril
Liimi tilkumine Pole lubatud Pole lubatud Lubatud mitte rohkem kui 2% paneeli pinnast Lubatud mitte rohkem kui 5% paneeli pinnast Lubatud
Kriimustused Pole lubatud Pole lubatud Lubatud Lubatud Lubatud
Sissevajutatud täkked Pole lubatud Pole lubatud Lubatud, kui sügavus/kõrgus on paksuse erinevuse piirides Lubatud, kui sügavus/kõrgus on paksuse erinevuse piirides Lubatud
Katkised kiud, rabe tekstuur Pole lubatud Pole lubatud Lubatud mitte rohkem kui 5% paneeli pinnast Lubatud mitte rohkem kui 15% paneeli pinnast Lubatud
Lihvimisjäljed Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Lubatud
Kaardumine ja keerdumine Ei rakendu alla 6,5 mm paksusele. Üle 6,5 mm paksusele on lubatud paindumine mitte rohkem kui 15 mm üle 1m paneeli diagonaali pikkusest Ei rakendu alla 6,5 mm paksusele.Üle 6,5 mm paksusele on lubatud paindumine mitte rohkem kui 15 mm üle 1m paneeli diagonaali pikkusest Ei rakendu alla 6,5 mm paksusele.Üle 6,5 mm paksusele on lubatud paindumine mitte rohkem kui 15 mm üle 1m paneeli diagonaali pikkusest Ei rakendu alla 6,5 mm paksusele.Üle 6,5 mm paksusele on lubatud paindumine mitte rohkem kui 15 mm üle 1m paneeli diagonaali pikkusest Ei rakendu alla 6,5 mm paksusele.Üle 6,5 mm paksusele on lubatud paindumine mitte rohkem kui 15 mm üle 1m paneeli diagonaali pikkusest
Metallitükid Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Värvilise metalli tükidon lubatud Värvilise metalli tükid on lubatud
Vahe vahejoonel Pole lubatud Pole lubatud Lubatud laiusega mitte rohkem kui 1 mm 1 tk 1 m paneelilehel Lubatud laiusega mitte rohkem kui 2 mm 1 tk 1m paneelilehel Lubatud
Kihistumine, mullid jne Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud
Lainetus (lihvitud vineeril), märgistused Pole lubatud Pole lubatud Pole lubatud Lubatud Lubatud
Ebatasane või katkine tekstuur Ebatasasuse parameeter (Rm) on GOST 7016 järgi; 100 lihvitud vineerile ja 200 lihvimata vineerile Ebatasasuse parameeter (Rm) on GOST 7016 järgi; 100 lihvitud vineerile ja 200 lihvimata vineerile Ebatasasuse parameeter (Rm) on GOST 7016 järgi; 100 lihvitud vineerile ja 200 lihvimata vineerile Ebatasasuse parameeter (Rm) on GOST 7016 järgi; 100 lihvitud vineerile ja 200 lihvimata vineerile Ebatasasuse parameeter (Rm) on GOST 7016 järgi; 100 lihvitud vineerile ja 200 lihvimata vineerile
Puidust punnid Pole lubatud Pole lubatud Lubatud parandusteks kuni 8 tk 1 m² paneelil Lubatud piiranguteta Lubatud piiranguteta
Üleulatuvad punnid Pole lubatud Pole lubatud Lubatud mitte rohkem kui 2 tk 1 m² paneelil Lubatud Lubatud

X

X

© 2018  Europly